100% guarentee the best top quality jf rolex day date mens rolex calibre 2836 m128348rbr 0031 automatic.rolex yves saint laurent 780589 1 ysl aaa quality handbags vital profit is without question watertight and automatic.

Studium - Transkulturní edukace - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Bakalářské studium

Transkulturní edukace

Studijní obor Transkulturní edukace ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků v orgánech státní správy, samosprávy a dalších organizací. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

Absolvent má potřebné znalosti z pedagogických, psychologických a sociologických disciplin, které mu umožní komunikovat s lidmi různého kulturního a vzdělanostního zázemí. Má základní znalosti o českém a evropském kulturním prostředí i základní znalosti kulturního prostředí imigrantů, takže je schopen chápat významné kulturní rozdíly a poukazovat na problémy z toho vyplývající. Dovede podat základní informace o způsobu života v ČR i v Evropě a upozorňovat na rizika sociální nespravedlnosti, na problémy či nebezpečí života v jiné kultuře.

Absolventi najdou uplatnění:

  • v institucích na úrovni státní správy a samosprávy,
  • v cizinecké policii,
  • ve sdělovacích prostředcích,
  • v kulturních, vzdělávacích a výchovných zařízeních,
  • v oblasti prevence.
 
Forma, typ a délka studia
Přijímací řízení
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

V akademickém roce 2024/2025 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované („dálkové") formy studia.Studium je tříleté.

Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvrhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365