Magisterské studium

 

Koncepce vzdělávání:

Komplexní pojetí studia psychologie na Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně respektuje u navazujícího magisterského stupně vzdělávání (obdobně jako u stupně bakalářského) potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v pozdějších úpravách a novelizacích), Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je navazující magisterský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. Studium poskytuje komplexní základ nejenom pro výkon psychologické praxe, ale i pro jeho případné pokračování v rámci specializovaného postgraduálního studia a studia doktorského.

 

 

Psychologie

Absolvent disponuje obecnou a specializační psychologickou kvalifikací pro povolání psychologa. Je připraven poskytovat psychologickou pomoc v obtížných a zátěžových situacích, zajišťovat prevenci a přispívat k nápravě v oblasti sociální patologie, jakož i obstarávat obecnou psychologickou prevenci, sociální prevenci a resocializaci v institucionalizovaných podmínkách.

 
VÍCE
 
 
 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365