Uznání zkoušek

Uznání zkoušky (zápočtu) absolvované na jiné vysoké škole ve stejném studijním programu

 

Podmínky pro uznání zkoušky (zápočtu) jsou následující:

Od jejího absolvování neuplynulo více než 5 let, byla ohodnocena známkou 1 (A), 1- (B) nebo 2 (C), obsahově a množstvím kreditů bylo studium srovnatelné. O uznání zkoušky (zápočtu) rozhoduje děkan fakulty.

 

Není možno uznat zkoušku absolvovanou na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Postup:

Žadatel/ka si stáhne žádost z www stránek fakulty (např. zde), vyplní ji, přiloží kopii výpisu o vykonaných zkouškách a zápočtech nebo suplement, a vše postoupí studijnímu oddělení nejpozději dva týdny před zahájením semestru. Při splnění výše uvedených podmínek děkan žádost o uznání zkoušky (zápočtu) schválí.

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365