exact rolex watch replica also has good workmanship as well as the methods.rolex datejust 28mm le signore m279138rbr 0006 bracciale presidente is also available with delicate watches for women. Přihlášení ke studiu - Bakalářské studium - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Bakalářské studium

 

Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (v e-přihlášce zvolíte i vybranou oborovu specializaci) a následně podání vytištěné a podepsané zkrácené verze této elektronické přihlášky, dále pak vyplněné, vytištěné a podepsané polsko-české přihlášky včetně všech níže uvedených příloh na studijní oddělení, a to do 10ti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku). V tištěné verzi je nutno udělit souhlasy v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních dat GDPR. Na studijní oddělení je tedy třeba doručit osobně nebo poštou obě přihlášky s přílohami.

Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8.00 do 16.00.

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude probíhat od 15. 5. 2024 do 14. 6. 2024.

V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.

Při zapisování cizího jazyka v polsko-české přihlášce volte mezi anglickým, německým nebo ruským.

Předměty s hodnocením, absolvované na střední škole, do elektronické přihlášky nevypisujte.

Název vystudované školy uvádějte i v případě, že budete studium zakončovat až v letošním roce a rok absolvování uveďte 2024.

Přihlášku se všemi zde uvedenými přílohami předkládají i stávající studenti bakalářského studia Vysoké školy Humanitas.

 

Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání maturitní zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po jeho obdržení.

Ověřená kopie maturitního vysvědčení pro bakalářské studium. 

Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.

Poplatek za administraci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 činí 2 900,- Kč. Poplatek zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Variabilní symbol je 1, specifický symbol je oborové číslo, které Vám vygeneruje a zobrazí systém (první jednořádková tabulka přihlášky, prostřední sloupec). V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen.

1 kus aktuální barevné fotografie velikosti 35 x 45 mm (formát a kvalita fotografie na OP, profesionální zpracování), u které musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil" (hlava mírně nakloněna vpravo), styl oblečení business.

 

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

Ke studiu budou přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali do 10 pracovních dnů od vložení elektronické přihlášky v řádném vyhlášeném termínu na studijní oddělení vytištěnou a podepsanou zkrácenou elektronickou přihlášku a  polsko-českou přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy.

Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Vsetína k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně, avšak pouze v případě správně vyplněné přihlášky a doložení všech povinných příloh.

Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v průběhu října 2024 (v sobotu), po ní bude hned následovat úvod do studia a první víkendová konzultace.

 

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365