O nás

Jsme zahraniční vysoká škola působící na českém území s výukou v českém, případně ve slovenském jazyce. Zajišťujeme humanitně orientované studium v bakalářském a magisterském stupni studia.

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci (Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowcu), patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou již více než dvacetiletou úspěšnou tradici, dokazovanou řadou osobností - absolventů školy. Spolupracuje se stovkami sociálních partnerů, akademických institucí a škol v Evropě i v zámoří. Získala mnoho velmi pozitivních rankingů a v mezinárodním měřítku se prosazuje celou řadou aktivit – publikační činností, organizováním mezinárodních vědeckých konferencí i výměnnými stážemi pedagogů.

Na základě žádosti Vysoké školy Humanitas vznikla rozhodnutím polské Akreditační komise a polského Ministerstva vědy a vysokého školství Fakulta společenských studií se sídlem ve  Vsetíně. Nově vzniklá fakulta se stala výsledkem společného projektu polské Vysoké školy Humanitas (založena 1997), Vysoké školy Kostka (založena 2013) a úspěšné české Střední školy Kostka (založena 1991). Naplňuje se tím jeden ze záměrů Boloňského procesu, v němž deklaruje 47 evropských i mimoevropských států svoji podporu projektům, jejichž smyslem je zvyšovat dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a tvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Klidné město Vsetín, sídlo Fakulty společenských studií, jehož počátky sahají do přelomu 13. a 14. století, má v současné době cca 27000 obyvatel.  Rozkládá se v nádherném prostředí po obou stranách řeky Vsetínské Bečvy na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů. Jako dominanta ční nad městem renesanční zámek s vyhlídkovou věží z počátku 17. století, který poskytuje své historické prostory pro významné společenské akce, včetně vysokoškolských imatrikulací. Mimo zámku se město chlubí řadou dalších významných staveb. To vše dohromady poskytuje vynikající prostředí pro pořádání zajímavých kulturních akcí - Valašské záření, Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, mezinárodní fotosoutěž Interfotoklub, Jazzový festival nebo Letní filmový maraton apod.

Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně poskytuje studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, a tímto umožňuje studovat zahraniční vysokou školu v domácím prostředí. Na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byla Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně zapsána jako jedna z prvních zahraničních škol do registru zahraničních evropských škol, které jsou oprávněny poskytovat v České republice vzdělávání v akreditovaných studijních programech dle nové právní úpravy (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 ).

Fakulta nabízí v současné době kombinovanou formu studia v následujících studijních programech a oborech:

  • Studijní program Pedagogika

se studijními obory bakalářského stupně:

Andragogika

Předškolní pedagogika

Pedagogika volnočasových aktivit

Transkulturní edukace

Informatika v pedagogice

Sociální pedagogika

  • Studijní program Psychologie

 se studijním oborem bakalářského stupně:

Psychologie

se studijním oborem návazného magisterského stupně:

Psychologie, a to ve specializacích

1.         Psychologie výchovy a psychoprofylaxe

2.         Klinická psychologie a psychologie osobnosti

 

Studium je realizováno ve špičkově vybavených učebnách a ostatních zařízeních v areálu školy.

Studijní obory jsou definovány na základě marketingového výzkumu, který se podrobně zabýval potřebami zaměstnavatelů a možnostmi uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve spádovém území pokrývajícím příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. V okruhu cca 100 kilometrů nejsou tyto či podobné obory významně zastoupeny.

 


Komenský: „Nehleď na to, co jsou nyní, než co býti mají, a uhlídáš důstojnost jejich“.

 
 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Ing. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365