Komise pro kvalitu vzdělávání

V rámci Týmu pro kvalitu vzdělávání Psychologického ústavu Vysoké školy Humanitas v Sosnowci

byla zřízena

Komise pro kvalitu vzdělávání na Fakultě společenských studií ve Vsetíně (dále jen fakulta).

 

Posláním Komise pro kvalitu vzdělávání na fakultě je navrhování a realizace aktivit zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání a sledování efektů v této oblasti, zejména:

a) provádění komplexní analýzy studijních programů;

b) schvalování témat licenciátských (bakalářských) a diplomových prací realizovaných na fakultě;

c) kontrola kvality licenciátských (bakalářských) a diplomových prací, zejména provádění periodických rozborů těchto prací;

d) analyzování dokumentace ze sledování a rozborů pedagogické činnosti prováděné na fakultě a formulování souvisejících závěrů a doporučení;

e) posuzování kvality a podmínek výuky ve studijních oborech uskutečňovaných na fakultě;

f) hodnocení kvality administrativních služeb pro studenty oborů nabízených na fakultě;

g) posouzení a připomínkování otázek k licenciátské (bakalářské) a diplomové zkoušce pro studenty studijních oborů konaných na fakultě;

h) dohlížení na realizaci postupů souvisejících se zajištěním vysoké kvality vzdělávání na fakultě;

i) vedení dokumentace související s činnostmi pro podporu a zvyšování kvality vzdělávání na fakultě;

j) zpracovávání zpráv a analýz k problematice kvality vzdělávání na žádost orgánů vysoké školy;

k) poskytování pomoci a podpory akademickým pracovníkům při zavádění inovací a moderních forem výuky souvisejících se zajištěním vysoké kvality vzdělávání.

 

Personální obsazení Komise pro kvalitu vzdělávání:

dyrektor Instytutu Psychologii dr Jarosław Szczygieł,

dziekan dr Karel Kostka, Ph.D. (PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.)

mgr Marta Adamczyk – prodziekan ds. kierunku Psychologia AH,

dr hab. Gabriela Mikulašková (doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, Ph.D.)

prof dr hab. Hana Válková (prof. PhDr. Hana Válková, CSc.)

dr hab. Daniela Stackeová (doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.)

inż Dita Vávrová - studentka 1. roku studia II. stopnia

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365