burberry shirts for men 595427 1 reddit has accomplished the level of the masterpiece.online shopping from a great selection at view publisher site. Fakulta společenských studií Vsetín - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Bakalářské studium

Předškolní pedagogika

Vážení zájemci o studium předškolní pedagogiky,

jak jste si jistě všimli, informace o studiu tohoto našeho tradičního bakalářského oboru jsme na naše nové webové stránky oproti těm minulým zatím neumístili.

Důvod spočívá v polské legislativě - v souvislosti se změnou polského zákona o vysokých školách se již pro další akademické roky mění studium předškolní pedagogiky z tříletého bakalářského na pětileté magisterské. V této souvislosti musí všechny polské vysoké školy (zahraniční fakulty polských vysokých škol nevyjímaje) požádat a získat pro tento obor nové akreditace, což platí samozřejmě i pro naši fakultu. Již jsme tak učinili. Pokud Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií ve Vsetíně, obdrží tuto akreditaci, budeme moci Vám toto studium na naší fakultě nabídnout. Nemáme ovšem možnost jakkoli délku akreditačního procesu ovlivnit, a tak musíme čekat na rozhodnutí polského ministerstva školství, stejně jako ostatní vysoké školy. 

 

 
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Společný základ
  • Předškolní pedagogika
  • Ostatní předměty

 

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.


Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe. Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové zkoušky.

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365