Bakalářské studium

Pedagogika volnočasových aktivit

Neučitelský studijní obor Pedagogika volnočasových aktivit ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků v oblasti volnočasových aktivit. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

Absolvent – absolventka studia je plně kvalifikovaný manažer a odborný pracovník pro zájmové vzdělávání v neziskových organizacích a občanských sdruženích, v církevních zařízeních apod.  Dle specializace je odborník v oblasti komerční rekreace pro všechny věkové skupiny, pro věkovou skupinu seniorů nebo v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti z pedagogiky a dalších společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a příslušné dovednosti z profilujících předmětů, např.: Rekreologie, Tvorba programů, Management, Somatologie apod. Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování volnočasových aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace.

 

Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory ve studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 
Forma, typ a délka studia
Přijímací řízení
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

V akademickém roce 2024/2025 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté. 
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365