Bakalářské studium

Informatika v pedagogice

Studijní obor  Informatika v pedagogice ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na odbornou přípravu pracovníků v pedagogických profesích, efektivně využívajících ve své profesi informační technologie. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. 

 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti z pedagogiky, dalších společenských věd a informatiky, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a příslušné dovednosti z profilujících předmětů, např.: Informační gramotnost, Operační Systémy, Databázové systémy a Didaktika výpočetní techniky a e-didaktika apod. Absolvent oboru je vybaven potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby efektivně využíval prostředky informačních technologií ve vlastním pedagogickém působení. Je schopen zajistit funkčnost školní počítačové sítě a správu prostředků ICT ve škole, koordinovat nákupy a aktualizace softwaru a metodicky pomáhat vedení i kolegům při využívání ICT ve školách a dalších pedagogických zařízeních.

Absolvent tohoto studia má možnost splnit v průběhu studia kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (učitel - metodik ICT), které stanoví §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování edukačních aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory  ve  studijním programu  Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 
Forma, typ a délka studia
Přijímací řízení
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

V akademickém roce 2024/2025 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté. 
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365