Aktuality

10.03.2020 | Rozhodnutí děkana FSS ze dne 10. 3. 2020 o omezení výuky na FSS

 

 

ROZHODNUTÍ DĚKANA FAKULTY SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ VE VSETÍNĚ RD1/2020

O OMEZENÍ VÝUKY V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU KORONAVIRU (COVID-2019) ZE DNE 10. 3. 2020

 

V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví, viz.:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-          osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-           osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

sděluji studentům a pracovníkům školy následující:

1.       Je zrušena výuka ve formě vyžadující osobní přítomnost studentů na studiu s platností ode dne 11. 3. 2020 do 20. 3. 2020 a vyhlašuje se pro studenty samostudium. Rozsah a způsob samostudia bude stanoven jednotlivými vyučujícími. Vzhledem k tomu, že dosud není jasný časový rámec ministerského nařízení, je možné, že se zrušení výuky v kombinovaném typu studia posune i do dalšího víkendu. V takovém případě budou studenti i přednášející s dostatečným časovým předstihem informováni.

 

2.       Uzavírá se Knihovna FSS pro studenty, zaměstnance a veřejnost.

 

3.       Studenti i pracovníci omezí na nezbytně nutnou míru osobní kontakt s pracovníky sekretariátu a využijí především telefonické či e-mailové formy komunikace.

 

Toto rozhodnutí děkana platí od 11. 3. 2020 do 20. 3. 2020 s možností prodloužení dle aktuálního vývoje. Protože situace se dynamicky mění a některé záležitosti se stále upřesňují, budou další informace zasílány průběžně.

Ostatní pracovní činnosti na FSS zůstávají zachovány.

 

 

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

děkan fakulty

 

 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Bc. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365