Bakalářské obory

Předškolní pedagogika

Studijní obor  Předškolní pedagogika ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu výkonných pedagogických pracovníků.Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. 

 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti z pedagogiky a dalších společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a příslušné dovednosti z profilujících předmětů, např.: Předškolní pedagogika, Didaktiky výchov apod. Absolvent studia je tedy plně kvalifikovaným učitelem - učitelkou ve státních, soukromých i církevních mateřských školách a dalších předškolních zařízeních.

 

Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování edukačních aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory  ve  studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 
Forma, typ a délka studia
Přijímací řízení
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté. 
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 

KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová
Telefon:  +420 733 120 084
Email:  grigorovova.marta@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová
Telefon: +420 605 292 877
E-mail: snevajsova.sona@huni.cz

 

Lucie Vrchovská
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Bc. Zuzana Šimarová
Telefon: +420 603 560 280
E-mail: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365