Aktuality

09.03.2020 | Nařízení děkana FSS Vsetín ze dne 9. 3. 2020

 

 

NAŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ VE VSETÍNĚ V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU KORONAVIRU (COVID-2019) ZE DNE 9. 3. 2020

 

Každý pracovník a student je povinen důsledně dodržovat základní společenské a hygienické zásady při předcházení přenosu a šíření virové nákazy, zejména:

-          Důsledně sledovat svůj zdravotní stav a nepodceňovat příznaky respiračního onemocnění

-          Při zjištění tělesné teploty nad 38 stupňů Celsia zůstat doma a neprodleně telefonicky kontaktovat svého lékaře

-          Provádět časté a důsledné mytí rukou s použitím mýdla či jiných prostředků s dezinfekčním účinkem

-          Omezit cesty do zahraničí, případně je vyloučit, je-li to možné

-          Zvážil nezbytnost svých návštěv kulturně společenských a sportovních akcí a zařízení, na nichž se shromažďuje vyšší počet účastníků

-          Aktivně sledovat veřejné sdělovací prostředky, zajímat se o aktuální vývoj celé situace a respektovat nařízení kompetentních orgánů a institucí

-          Nechodit do školy v případě, že existuje podezření na virovou nákazu u své osoby nebo osob blízkých, a okamžitě informovat o této skutečnosti studijní oddělení

-          Nepodávat ruce a vyvarovat se těsnějších osobních kontaktů

-          Respektovat, že od dnešního dne se zavádí zvýšená dezinfekce všech prostor školy

 

OPATŘENÍ

 

1.      Jestliže bude zjištěno, že ve škole se pohyboval pracovník či student, u kterého byla prokázána nákaza, bude ve spolupráci s hygienickou stanicí vyhlášena karanténa pro pracovníky a studenty školy.

2.       V době případného vyhlášení karantény bude zajišťována výuka alespoň v omezeném rámci formou e-learningu.

3.      V případě aktuálních opatření budou tato sdělována v první řadě mailem.

 

 

Zatím bude výuka probíhat podle stanoveného rozvrhu, pokud budou přijata další opatření, budeme studenty, pracovníky i přednášející bezodkladně informovat.

 

 

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

       děkan

 

 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Bc. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365