Bakalářské studium

 

Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (v e-přihlášce zvolíte i vybranou oborovu specializaci) a následně podání vytištěné zkrácené verze této elektronické přihlášky, dále pak vyplněné, vytištěné a podepsané polsko-české přihlášky včetně všech níže uvedených příloh na studijní oddělení, a to do 10ti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku). V tištěné verzi je nutno udělit souhlasy v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních dat GDPR. Na studijní oddělení je tedy třeba doručit dvě přihlášky s přílohami.

Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8.00 do 16.00.

3. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 je vyhlášeno od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2020.

O zaevidování podané přihlášky budete informování v průběhu vyplňování e-přihlášky. V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.

Při zapisování cizího jazyka v polsko-české přihlášce volte mezi anglickým, německým nebo ruským.

Předměty s hodnocením, absolvované na střední škole, do elektronické přihlášky nevypisujte.

Název vystudované školy uvádějte i v případě, že budete studium zakončovat až v letošním roce a rok absolvování uveďte 2020.

Přihlášku se všemi zde uvedenými přílohami předkládají i stávající studenti bakalářského studia Vysoké školy Humanitas.

 

Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání maturitní nebo diplomové zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu ihned po jeho obdržení.

Ověřená kopie maturitního vysvědčení pro bakalářské studium. V případě, že máte vyšší vzdělání, doložte i přesto v předchozí větě uvedené doklady.

Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.

Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - částku 2500,- Kč zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Všechny údaje k platbě se dozvíte v průběhu vyplňování elektronické přihlášky. IS nabídne jako možnou alternativu pro úhradu poplatku vyplněnou poštovní poukázku, podklady pro platbu přes běžný účet nebo QR kód. Variabilní symbol je 1, specifický symbol Vám jednorázově vygeneruje a zobrazí systém. V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor - je požadováno u všech bakalářských oborů. Formulář je ke stažení zde (PDF).

2 kusy aktuální barevné fotografie velikosti 35 x 45 mm (formát a kvalita fotografie na OP), u kterých musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil" (hlava mírně nakloněna vpravo).

 

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

Ke studiu budou přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali do 5 pracovních dnů od vložení elektronické přihlášky v řádném vyhlášeném termínu na studijní oddělení vytištěnou a podepsanou zkrácenou elektronickou přihlášku a  polsko-českou přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy a splnili požadavky přijímacího řízení.

Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Vsetína k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně, avšak pouze v případě správně vyplněné přihlášky a doložení všech povinných příloh.

Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v průběhu října 2020 (v sobotu), po ní bude hned následovat úvod do studia a první víkendová konzultace.

 

 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Bc. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365